Kalender

Bringwell AB (publ) publicerar endast hel- och halvårsresultatet.

  • Bokslutskommunikén offentliggörs den 21 februari 2017
  • Årsstämma hålls på Hilton Hotels, Stockholm, den 28 april 2017 kl 14:00
  • Halvårsresultat offentliggörs den 20 juli 2017

 

 

104392684_75